Direct naar de inhoud.
SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header
Welkom op de site van vv SPW. Hier kun je alle informatie over onze vereniging vinden.

SPW – onderzoek-vragenlijst 18 augustus 2017

Leden van S.P.W. dit is je kans!
Iedereen  die lid is van een vereniging heeft wel eens wat op  of aan te merken over die vereniging.

Vul bijgaande  vragenlijst in om evt. verbeterpunten te noemen, zodat  het bestuur en dus de vereniging er haar voordeel mee kan doen.
 
Beste lid vv SPW,
 
Zonder leden bestaat er geen vereniging en dat beseffen wij ons maar al te goed. Daarom zijn wij benieuw naar je mening over onze club. Via deze weg vragen wij je deze enquete https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=JG9MM6  
in te vullen. Dit onderzoek is een initiatief van FC Groningen en wordt aan alle verenigingen, die lid zijn van het Amateurconvenant, aangeboden.
 
vv SPW krijgt na afloop van het onderzoek inzage in de resultaten die betrekking hebben op onze vereniging. Hier kunnen wij verbeterpunten uithalen. FC Groningen gebruikt de resultaten om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de verenigingen.
 
Onder alle deelnemende verenigingen wordt een bezoek, met alle leden van de club, aan een wedstrijd van FC Groningen in het seizoen 2017/2018 verloot. Daarnaast verloot FC Groningen 5x twee VIP-kaarten onder alle individueel ingevulde vragenlijsten.
 
Bij de beantwoording van de vragen is anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die je geeft. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
 
De vragenlijst kan worden ingevuld tm woensdag 23 augustus!
 
Alvast bedankt voor het invullen!!