Direct naar de inhoud.
SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header
Welkom op de site van vv SPW. Hier kun je alle informatie over onze vereniging vinden.

Kascontrole commissie 26 januari 2019

Zoals bekend heeft de v.v. S.P.W. meerdere vacatures uitstaan. De belangrijkste vacature die open is is natuurlijk die van voorzitter. Toch is er ook gebleken dat er vanuit de vereniging ook veel vraag is naar een kascontrole commissie. Dit om zo alles transparant te houden voor iedereen. Voel jij je dus geroepen om het team op te bouwen en zo ervoor te zorgen dat er om een bepaalde periode tellingen worden gehouden, meldt je dan aan bij het bestuur.

Bedankt! 26 januari 2019

Het is al weer een paar weken geleden, maar de v.v. S.P.W. wil alsnog alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij de oliebollenverkoop. Het waren vroege ochtenden waarbij de vrijwilligers wel om 4 uur snachts’s al begonnen te bakken maar het mag weer resulteren in een prima resultaat! dus bij deze allen bedankt!

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2019

Om het nieuwe jaar goed in te luiden nodigt v.v. S.P.W. iedereen uit op de nieuwjaarsreceptie. De receptie wordt gehouden op zondag 13-01-2019 en begint om 17:00 uur. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie speelt S.P.W. 1 hun eerste wedstrijd van 2019 tegen Nieuw-Roden die uitkomt in de 3e klasse.

Algemene Ledenvergadering 5 december 2018

Op woensdag 12 december is er weer het tijd voor de algemene ledenvergadering, de aanvangstijd is om 19:30. De agenda bestaat uit:

 1. Opening
 2. Notulen vorige algemene ledenvergadering dd 25.10.2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Jaarverslag jeugdafdeling
 7.   Verslag sponsorcommissie         
 • Pauze
 1. Bestuursverkiezing:            Voorzitter – vacant 

                                                           Penningmeester – vacant                                                                                                                                           

 1. Bestuursmededelingen interim-voorzitter        
 2. Rondvraag  

                 12. Huldigen jubilea    

 Kandidaten voor de vacatures kunnen zich, tot een uur tot aanvang  voor de algemene ledenvergadering, aanmelden bij de secretaris mevr. A. Swarts-Korvemaker. Wel dient er voor beide functies een beknopte motivatie ingeleverd te worden.