Direct naar de inhoud.
SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header
Welkom op de site van vv SPW. Hier kun je alle informatie over onze vereniging vinden.

Algemene ledenvergadering 19 oktober 2019

page1image12959744

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SPW

Hierbij nodigt het bestuur alle leden (dus ook ouders van jeugdleden) uit de Algemene Ledenvergadering van vv SPW op woensdag 30 oktober 2019 te bezoeken. De vergadering wordt gehouden in de kantine en begint om 19:30 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellenagenda
3. NotulenvorigeAlgemeneLedenvergaderingdd12december2018 4. Jaarverslagvanhetbestuur
5. Jaarverslagsponsorcommissie

6. Financieeljaarverslag
* Winst- en verliesrekening 2018/2019

* Balans per 30 juni 2019 * Begroting 2019/2020

7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
9. Vaststellingcontributieseizoen2020/2021 10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting