Direct naar de inhoud.
SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header
Welkom op de site van vv SPW. Hier kun je alle informatie over onze vereniging vinden.

Algemene Ledenvergadering 5 december 2018

Op woensdag 12 december is er weer het tijd voor de algemene ledenvergadering, de aanvangstijd is om 19:30. De agenda bestaat uit:

 1. Opening
 2. Notulen vorige algemene ledenvergadering dd 25.10.2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Jaarverslag jeugdafdeling
 7.   Verslag sponsorcommissie         
 • Pauze
 1. Bestuursverkiezing:            Voorzitter – vacant 

                                                           Penningmeester – vacant                                                                                                                                           

 1. Bestuursmededelingen interim-voorzitter        
 2. Rondvraag  

                 12. Huldigen jubilea    

 Kandidaten voor de vacatures kunnen zich, tot een uur tot aanvang  voor de algemene ledenvergadering, aanmelden bij de secretaris mevr. A. Swarts-Korvemaker. Wel dient er voor beide functies een beknopte motivatie ingeleverd te worden.