Direct naar de inhoud.
SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header SPW header
Welkom op de site van vv SPW. Hier kun je alle informatie over onze vereniging vinden.

Algemene ledenvergadering 20 oktober 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

WANNEER? WOENSDAG 25 OKTOBER 2017

HOE LAAT? 19:30 UUR

WAAR? KANTINE VV SPW

VOOR WIE? ALLE LEDEN VAN VV SPW

 

AGENDA

1. Opening

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering dd 26.10.2016

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Jaarverslag jeugdafdeling

7. Verslag sponsorcommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing: Voorzitter – vacant
Penningmeester – vacant

Kandidaten voor de vacatures kunnen zich, tot een uur tot aanvang voor de algemene ledenvergadering, aanmelden bij de secretaris mevr. A. Swarts-Korvemaker.
Wel dient er voor beide functies een beknopte motivatie ingeleverd te worden.

10. Bestuursmededelingen interim-voorzitter

11. Rondvraag

12. Huldigen jubilea